Curs de Fotografia Professional (9 mesos)
Descripció Característiques PDF Solicita Informació
Temari
Professorat
Descripció Arribar a ser un bon fotògraf, només s’ aconsegueix amb grans dosis de treball, creativitat, passió i amor per allò que es fa. A Escola Mira som conscients d’això i hem creat aquest curs en base a aquests quatre pilars com eix principal en el nostre sistema de treball. L’elecció del temari, així com la del professorat que impartirà cada una de les matèries, ha estat realitzada de forma meticulosa tenint en comte el seu nivell de coneixement tècnic, la seva capacitat docent i la seva passió i respecte per el treball realitzat Aquest és el primer dels dos cursos necessaris per a obtenir la titulació de fotògraf professional. Partim de zero, lo qual significa que esta pensat per a l’alumne que no té coneixements, així com per al que ja té una base però vol aclarir i reforçar conceptes. Entrarem de ple en com aconseguir la millor exposició, com treballar i controlar la llum que ens envolta, en exteriors o en estudi, a treballar amb diversos programes d'edició com Photoshop i Lightroom. La composició i el llenguatge fotogràfic són temes principals, com explicar les coses de forma visual utilitzant una o diverses imatges, serà una de les premisses a seguir. El control de la gestió de color per aconseguir la màxima fidelitat i precisió en aquells treballs que ho requereixin, serà una altra de les premisses fonamentals dins del nostre flux de treball. Treballarem algunes de les especialitats més importants com el retrat, la moda, el bodegó, el fotoperiodisme o el paisatge. En definitiva l'objectiu és aconseguir que l'alumne adquireixi una base sòlida que li permeti afrontar el següent curs amb totes les garanties. Els nostres alumnes aprenen en un ambient petit, íntim i especialitzat oferint una molt bona proporció d'estudiants per professor. Permetent així tenir un contacte molt directe entre professor-alumne i viceversa. Durant el curs els estudiants seran ajudats i motivats pel professorat, a emprendre de forma creativa la recerca del seu propi estil. Temari TEMA 0 – Presentació
Presentació professors i temari del curs. Normes i funcionament de l'escola. La fotografia com a professió. L'especialització. Història i inicis de la fotografia. Primers fotògrafs i tècniques. TEMA 1 – Tecnologia i funcionament de la càmera
Projecte a escollir per l'alumne. Tecnologia i funcionament de la càmera. La formació de la imatge. Tipus de càmeres i objectius, les seves parts i funcionament. TEMA 2 – La exposició (I)
Mesurament de la llum. El fotòmetre. Diafragma, obturador i ISO. Maneres de càmera. Maneig de càmera. TEMA 3 – La exposició (II)
Profunditat de camp, cercles de confusió. Difracció. Distància hiperfocal. Mesurament de la llum incident o reflectida. Maneres de mesurament de l'exposició. El Gris mitjà. Compensar i bloquejar l'exposició. TEMA 4 – Sortida pràctica
La fotografia s'aprèn practicant, així que toca sortir i practicar sobre tot l'après. TEMA 5 – Composició i llenguatge fotogràfic (I)
Què és la composició ? Composició tècnica de la fotografia (Plans angles, enquadrament, colors). TEMA 6 – La exposició (III) Punts d'enfoc. Mètodes d'enfoc. Bloqueig punts d'enfocament. L'equilibri de blancs. La carta de grisos. L'histograma. TEMA 7 – La exposició (IV) La configuració de càmera. Formació imatge digital. El Sensor digital. El convertidor A/D. Profunditat de color. Rang dinàmic. El format RAW TEMA 8 – Composició i llenguatge fotogràfic (II)
La sintaxi de la imatge. Punt de vista, enquadrament i perspectiva. Anàlisi dels elements visuals. TEMA 9 – La exposició (V) Com afecta el balanç de blancs a l'exposició. L'histograma. Com exposar en Raw. TEMA 10 – Sortida pràctica
Sortida fotogràfica per posar en pràctica tot l'après. TEMA 11 – Camera Raw (I)
L'àrea de treball. L'histograma. El procés de revelat. Revelat en lot. TEMA 12 – Composició i llenguatge fotogràfic (III)
El poema visual. La construcció de significats. Els símbols. TEMA 13 – Composició i llenguatge fotogràfic (IV)
Fotografia contemporània. TEMA 14 – Camera Raw (II)
Revelat imatges realitzades durant la pràctica. TEMA 15 – Fotografia de llarga exposició (I)
Fotografia de llarga exposició diürna. TEMA 16 – Fotografia de llarga exposició (II)
Fotografia de llarga exposició nocturna. TEMA 17 – Fotografia de llarga exposició (III)
Sortida fotogràfica. TEMA 18 – Composició i llenguatge fotogràfic (V)
La sintaxis de la imatge (IV). TEMA 19 – Il·luminació en estudi (II)
Com il·luminar en funció de la superfície a fotografiar (cristall, metall, etc…). Pràctica en l'estudi. TEMA 20 – Composició i llenguatge fotogràfic (VII)
Com llegim les imatges (I). TEMA 21 – Composició i llenguatge fotogràfic (VIII)
Com llegim les imatges (II). TEMA 22 – Composició i llenguatge fotogràfic (IX)
Recursos visuals. TEMA 23 – Composició i llenguatge fotogràfic (X)
La edició fotogràfica. TEMA 24 – Tutoria
Tutoria. TEMA 25 – Presentació projecte
Presentació treballs realitzats per els alumnes. TEMA 26 – High Dinamic Range
Creació de imatges amb un rang dinàmic molt alt. Equip i tècniques a utilitzar. Pràctica. TEMA 27 – Panoràmiques
Crear imatges en format panoràmic. Equips, tècniques i software a utilitzar. Pràctica. TEMA 28 – Bridge
Organització i gestió del arxiu digital. L’àrea de treball. Classificació. Metadades. TEMA 29 – Il·luminació en estudi (I)
Encàrrec projecte nº2. La llum, brillo, color, contrast (llum dura, suau), subjecte, transmissió, absorció, reflexe (difús i directe). La família d’angles. Polarització. Profunditat i perspectiva. El to. Direcció de la llum. TEMA 30 – Il·luminació en estudi (II)
Com il·luminar en funció de la superfície a fotografiar (vidre, metall, etc…). Pràctica en el estudi. TEMA 31 – Teoria digital La imatge digital. Què és un píxel? Tipus de resolució. Mètodes de interpolació. El concepte qualitat de imatge. Tipus de arxius (jpg, tiff, etc…) TEMA 32 – Il·luminació en estudi (III)
Unitats i magnituds. El material d’estudi. Parts i funcionament d’un flash. Us del fotòmetre de mà. Concepte de suma de llums. TEMA 33 – Il·luminació en estudio (IV)
Pràctica en estudi sobre el tractat en la classe anterior. TEMA 34 – Photoshop (I)
La tableta gràfica. Interface. Les capes. Transformar. Pràctica sobre el tractat a classe. TEMA 35 – Il·luminació en estudi (V)
Esquemes d’il·luminació (I). Llum principal, relleno, contra i fons. El treball en equip. TEMA 36 – Il·luminació en estudi (VI)
Pràctica en estudi sobre el tractat en la classe anterior. TEMA 37 – Photoshop (II)
Tipus de seleccions i com millorar-les. Capes de text, disseny en Ps. Ajudes gràfiques. Exercicis sobre lo comentat a classe. TEMA 38 – Il·luminació en estudi (VII)
Esquemes d’il·luminació (II). TEMA 39 – Il·luminació en estudi (VIII)
Pràctica en estudi sobre el tractat en la classe anterior. TEMA 40 – Photoshop (III)
Les eines de retoc. Ajustos tonals localitzats segons contrast d’escena (I). TEMA 41 – Il·luminació en estudi (IX)
Pràctica en estudi amb model i maquilladora. TEMA 42 – Iluminación en estudio (X)
Revisió imatges pràctica anterior i presentació treballs projectes. TEMA 43 – Photoshop (IV)
Ajustos tonals localitzats segons contrast d’escena (II). TEMA 44 – Il·luminació amb flash de reportatge (I)
Parts i funcionament del flash de reportatge. Tipus de flash (Integrat, cobra, antorxa i anular). TEMA 45 – Il·luminació amb flash de reportatge (II)
Velocitat, Diafragma. Ratios nº guia, velocitat de sincronització. Pràctica sobre el tractat durant la classe. TEMA 46 – Photoshop (V)
Ajustos tonals localitats segons contras d’escena (III). TEMA 47 – Il·luminació amb flash de reportatge (III)
Modes TTL / A / M. Il·luminació (Interior i exterior, directa i rebotada). Pràctica sobre lo après a classe. TEMA 48 – Il·luminació amb flash de reportatge (IV)
Situacions complexes. Contrallum. Sala de conferències amb projecció. Subjectes o objectes voluminosos. TEMA 49 – Photoshop (VI)
Metodologia de treball en Ps. Efectes de ajustos tonals i seleccions. Virats, vintage, b&n, etc... TEMA 50 – Il·luminació amb flash de reportatge (V)
Modes de sincronització. Amb una o varies unitats de flash, a través de la càmera (Nikon i últims models de Canon), amb radiofreqüència TTL, radiofreqüència bàsica i cable TTL Off-càmera. TEMA 51 – Il·luminació con flash de reportaje (VI)
Pràctica sobre lo explicat a la classe anterior. TEMA 52 – Photoshop (VII)
Ajustos tonals localitzats segons contrast de l’escena. TEMA 53 – Il·luminació amb flash de reportatge (VII)
Pràctica amb model a exteriors. TEMA 54 – Il·luminació amb flash de reportatge (VIII)
Revisió imatges realitzades durant la pràctica anterior. TEMA 55 – Tutoria
Tutoria. TEMA 56 – Elaboració d’un portfolio (I)
Elaboració de un portfolio. TEMA 57 – Elaboració d’un portfolio (II)
Elaboració d’un portfolio. TEMA 58 – Història de la fotografia.
Projecció d’imatges de meitat del segle XIX fins el segle XX. Moviments i representants d’aquests. TEMA 59 – Gestió de color (I)
Introducció ¿Què és exactament el color? Com funciona la gestió de color. Llum normalitzada.
Una mica de colorimetria. Mapes, espais i perfils de color. Instal·lar perfils. Configuració en Ps. TEMA 60 – Gestió de color (II)
La calibració del monitor. Calibrar i perfilar. Punt blanc, negre i gamma. Calibrar amb un calibrador.
Operacions amb perfils. Assignar un perfil. Convertir a un perfil. Propòsits de conversió. Perfils ICC. TEMA 61 – Lightroom (I)
La biblioteca. Organització del arxiu fotogràfic a Lightroom. Importar i exportar. TEMA 62 – Gestió de color (III)
La gestió de color en Lightroom. Perfilar la càmera des del Raw Cartes de color IT8 i colochecker. TEMA 63 – Gestió de color (IV)
Gestió de color en la impressió. Perfils genèrics i personalitzats. Com calibrar una impressora. TEMA 64 – Lightroom (II)
El mòdul de revelat. Còpies virtuals vs. Instantànies. Altres sortides d’ Impressió, web, projecció. TEMA 65 – Fotografia creativa i d’autor (I).
Encàrrec als alumnes d’un projecte fotogràfic. ¿Què és la creativitat?. Autors més rellevants. TEMA 66 – Fotografia creativa i d’autor (II).
Pràctica de cóm desenvolupar i preparar un projecte creatiu. TEMA 67 – Fotografia creativa i d’autor (III).
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges en funció al medi al que va destinat. TEMA 68 – Fotografia creativa i d’autor (IV).
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats per els alumnes. TEMA 69 – El reportatge gràfic (I).
Encàrrec als alumnes d’un treball de reportatge. Breu introducció històrica sobre el reportatge gràfic i els seus autors més rellevants. Anàlisis i preparació d’un reportatge gràfic. TEMA 70 – El reportatge gràfic (II).
Pràctica d’un reportatge a exteriors. TEMA 71 – El reportatge gràfic (III).
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges en funció al medi al que va destinat. TEMA 72 – El reportatge gràfic (IV).
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats per els alumnes. TEMA 73 – Fotografia de Moda (I).
Encàrrec als alumnes d’una sessió de moda. Breu introducció històrica sobre la moda i els autors més rellevants. Anàlisis i preparació d’un reportatge gràfic. TEMA 74 – Fotografia de Moda (II).
Pràctica d’una sessió de moda a exteriors. TEMA 75 – Fotografia de Moda (III).
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges en funció al medi al que va destinat. TEMA 76 – Fotografia de Moda (IV).
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats per els alumnes. TEMA 77 – Fotografia de retrat (I).
Encàrrec fotogràfic. Equips i tècniques utilitzades. Relació fotògraf / retratat. TEMA 78 – Fotografia de retrat (II).
Pràctica de retrat a estudi. TEMA 79 – Fotografia de retrat (III).
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges en funció al medi al que va destinat. TEMA 80 – Fotografia de retrat (IV).
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats per els alumnes. TEMA 81 – Fotografia de bodegó (I).
Encàrrec fotogràfic. Equips, preparació i tècniques utilitzades. Pràctica a l’ estudi. TEMA 82 – Fotografia de bodegó (II).
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges en funció al medi al que va destinat. TEMA 83 – Fotografia de bodegó (III).
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats per els alumnes. TEMA 84 – Fotografia de bodegó (IV).
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats per els alumnes. TEMA 85 – Fotografia d’arquitectura i interiorisme (I).
Encàrrec fotogràfic. Equips i tècniques utilitzades. Pràctica en exteriors. TEMA 86 – Fotografia d’arquitectura i interiorisme (II).
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges en funció al medi al que va destinat. TEMA 87 – Fotografia d’arquitectura i interiorisme (III).
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats per els alumnes. TEMA 88 – Fotografia d’arquitectura i interiorisme (IV).
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats per els alumnes. TEMA 89 – Fotografia de paisatge (I).
Captar grans escenaris naturals. TEMA 90 – Fotografia de paisatge (II).
Sortida al camp per posar en pràctica tot lo après. TEMA 91 – Legislació i difusió.
Legislació fotogràfica, difusió i professionalització. Drets d’imatge i d’autor. TEMA 92– Tutoria
Tutoria. TEMA 93 – Final de curs.
Presentació treballs i examen final. Característiques Duració : Requisits : Assistència : Horaris : Ocupació : Preu curs : Material : Prácticas : Titulació : Observacions: Professorat
Borja Alegría (Conceptes bàsics, exposició i ús de càmera)
Llicenciat en Geografia i titulat en fotografia professional en l'especialitat de reportatge en (Grisart). Ha treballat com a fotògraf de reportatge de caràcter humanitari amb ONG's com a Metges del Món, Creu Vermella i agències de l'ONU, UNESCO i PNUD. Ha estat diverses vegades finalista del Premi Internacional de Fotografia Humanitària Luis Valtueña, exposant el seu treball a Barcelona, Roma, Madrid, Edinburgo, Tòquio i el Salvador. Com a docent imparteix classes de fotografia per als cicles formatius de grau superior de gràfica publicitària, gràfica interactiva i el cicle de grau mitjà en Assistència al producte gràfic interactiu. També imparteix un seminari de "Lectura de la Imatge Fotogràfica" per als alumnes d'història de l'art en la UAB.
Kati Riquelme (Història)
Santiago de Xile, 1978. Fotògrafa freelance, combina la seva obra d'autor amb la docència, impartint classes de retrat, narrativa visual i tècniques antigues, a més d'habilitar exposicions per a persones amb discapacitat visual. Col·labora amb la fundació Invest for children i la fundació Theodora. Formada com a fotògrafa en el Institut d' Estudis Fotográfics. És membre del col·lectiu Dinoudinou que té per objectiu divulgar, a partir de l'estudi, la recerca i la pràctica, els procediments fotogràfics del segle XIX. Més informació en https://vimeo.com/user15733780.
Eus González (La imatge digital, Photoshop, Camera Raw i Lightroom)
Format en disseny gràfic i multimèdia. Especialitzat com a 3D Technical Artist, porta més de 17 anys dedicats a la creació d'entorns virtuals 3D, a la simulació i a la visualització interactiva treballant diàriament amb Photoshop, VRT i 3DSMax i més de 9 anys treballant en la creació de jocs per a diverses plataformes mòbils. Ha treballat desenvolupant i coordinant el projecte Ars Virtual per a la fundació Telefònica. Sent aquest tot un referent en la reproducció d'espai virtuals. Actualment comparteix el treball de retocador professional en www.yourphotographer.pro i desenvolupant entorns interactius 3D multiplataforma utilitzant tecnologies de videojocs amb la de professor de retoc fotogràfic i 3D.
Laura de Benito (Iluminación en estudio y moda)
Es defineix com una fotògrafa purament digital. Va realitzar els seus estudis de fotografia en el CITM, Centre de la Imatje i Tecnologia i es va graduar en Fotografia per la UPC. Va començar treballant com a fotògrafa de producte, encara que ràpidament es va decantar per el món de la moda i el retrat. Ha realitzat treballs per marques com Etiem, Mayoral, Burrberry, Punto Blanco, Escorpión... Fa 14 anys que em dedico a la fotografia i 10 d'aquests a la fotografia de moda. M'encanta la meva feina, cada encàrrec és un nou projecte i dedico tota la meva energia, sigui com sigui. El món de la moda es complexe pero enganxa, em permet desenvolupar la meva creativitat i m'ha fet canviar la forma de mirar i pensar. Més que fotògrafa em considero una creadora d'imatges.
Miquel González (Il-luminació amb flash de reportatge)
Fomat en el CEV (Centre d'Estudis del Video i la imatge). Especialitzant-se en tècnica fotogràfica, gestió de color i manipulació de la imatge digital. Actualment comparteix el seu treball com a docent amb el de fotògraf professional en www.yourphotographer.pro.
Hugo Rodríguez (Gestió de color i Capture One)
Va estudiar Enginyeria Tècnica Industrial a la Universitat de León i fotografia en el IEFC. Treballa principalment com a professor de tècnica fotogràfica, gestió del color, captura digital i format Raw havent impartit multitud de classes, cursos, seminaris i conferències des de 1999 per diferents escoles i universitats. També treballa com a tècnic del color i assessor en imatge digital per al laboratori fotogràfic professional EGM. Ha desenvolupat i s'encarrega personalment de la fabricació en EGM de la carta de color IT8. És col·laborador de diverses firmes com a Tova, Phase One, Xrite, Nec, Eizo. Va ser el primer espanyol a unir-se al grup internacional de "gurús" del color Coloratti. Per a més informació www.hugorodriguez.com.
Albert Masó (Legislació i difusió, fotografia de Macro i Paisatge)
Llicenciat en Biologia i acabant el doctorat. Professor de Fotografia en la Unesco, IEFC, Centre de Tecnologies Avançades a Saragossa i diversos museus i universitats. Professor presencial i on-line de Fotografia Tècnic-Científica del CITM. Fundador de l'As. Esp. tècnics Especialistes Fot. científica, Vision Agency, Societat Cat. de Fotografos de Naturalesa i de la International Wildlife Photography Society. Ha participat en nomborosos congressos de 10 paises i en 8 exposicions. Arxiu amb més de 60.000 imatges de natura, macro, paisatge i caça fotogràfica, aconseguint 15 premis. Autor de 12 llibres, 200 articles i diversos capítols d'enciclopèdies. Més informació a www.albertmaso.com
Isidre García (Fotografia de Reportatge)
Fotògraf professional des de 2005. Actualment col·labora amb la revista Erlik Oslo, El País Catalunya i l'agència Corbis com Fotoperiodista, amb l'agència Gettyimages per a esdeveniments i amb Descobrir Catalunya i Rutes del Món realitzant reportatge de viatges.
En l'àmbit de la docència ha realitzat cursos per a diferents escoles, empreses i centres culturals.
Marcelo Isarrualde (Retrat, Bodegó, Arquitectura i Interiorisme)
Neix a Montevideo en 1961. Després de graduar-se com a Arquitecte, es trasllada a Nova York per completar la seva formació acadèmica en Columbia University, avalat per la prestigiosa beca de recerca “Fulbright Advanced Research Award”. La seva trajectòria professional com a fotògraf s'inicia en el reportatge. En aquest període és triat per representar al seu país en el “Taller de Fotografia Periodística de la Plata” (Argentina), impartit per Sebastiao Salgado i Susan Meiselas, entre d'altres. Des de 1991 viu i treballa a Barcelona, dedicat a la fotografia editorial i publicitària en l'àmbit del retrat. Alhora ha participat a les aules digitals de les fires Sonimag-Foto a Barcelona i Foto-Vendes a Madrid. La seva obra ha estat donada a conèixer en nombrosos esdeveniments internacionals, destacant la seva presència en les Trobades de Fotografia Llatinoamericans o en el FotoFest d'Houston, en el Foto Setembre Festival de Sant Antonio, Texas (2008) i en diverses edicions de la Fira Arquejo, a Madrid. El conjunt del seu treball ha estat exposat a Montevideo, Buenos Aires, Sant Pablo, Medellín, Caracas, l'Havana, Pamplona, Nova York i Barcelona.
Solicitud Texte Legal: De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante, LOPD), Escola de Fotografia Mira, SPC le informa que los datos recogidos en este sitio Web serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a Escola de Fotografia Mira, SPC teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud del artículo 5 de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione. Información: Alta de Datos
Los datos facilitados por Usted en los documentos del sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Escola de Fotografia Mira, SPC inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se mantiene una relación comercial. Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias. El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a: Atención LOPD, Escola de Fotografia Mira, SPC. Ronda de Ponent, 13 Local 2 (08206) Sabadell, Cataluña (España), o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico info@escolamira.com, cumpliéndose así la notificación prevista en el artículo 5.4 de la misma.
320 hores d'Octubre a Juny Disposar de càmera que permeti disparar en mode manual i Raw. No són necessàris coneixements previs. 3 Classes setmanals Dimarts, Dijous i Divendres de 10h a 13h (Inici 24/10/17)
Dimarts, Dijous i Divendres de 16h a 19h (Inici 24/10/17) Grups de 12 alumnes Únic pagament al contat 2.790 € Si vols fraccionar el pagament, consulta les condicions de finançament exclusives per a els nostres alumnes. Es farà entrega de documentació en paper a mode d'apunts Les diferents pràctiques planificades al llarg del curs poden ser realitzades entre setmana, Dissabte o Diumenge i la seva durada pot excedir de les 4 hores Diploma acreditatiu de Escola Mira Els alumnes tindran a la seva disposició els ordinadors i l'estudi de l'escola per a poder realiztar els exercicis proposats, segons els horaris establerts

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

hola@escolamira.com  ·  T. 937253739

 

Escola Mira 2011-2014 - All rights reserved