Curs de Fotografia Professional (9 mesos)
Descripció Característiques PDF Solicita Informació
Temari
Professorat
Descripció Arribar a ser un bon fotògraf, només s’ aconsegueix amb grans dosis de treball, creativitat, passió i amor per allò que es fa. A Escola Mira som conscients d’això i hem creat aquest curs en base a aquests quatre pilars com eix principal en el nostre sistema de treball. L’elecció del temari, així com la del professorat que impartirà cada una de les matèries, ha estat realitzada de forma meticulosa tenint en comte el seu nivell de coneixement tècnic, la seva capacitat docent i la seva passió i respecte per el treball realitzat Aquest és el primer dels dos cursos necessaris per a obtenir la titulació de fotògraf professional. Partim de zero, lo qual significa que esta pensat per a l’alumne que no té coneixements, així com per al que ja té una base però vol aclarir i reforçar conceptes. Entrarem de ple en com aconseguir la millor exposició, com treballar i controlar la llum que ens envolta, en exteriors o en estudi, a treballar amb diversos programes d'edició com Photoshop i Lightroom. La composició i el llenguatge fotogràfic són temes principals, com explicar les coses de forma visual utilitzant una o diverses imatges, serà una de les premisses a seguir. El control de la gestió de color per aconseguir la màxima fidelitat i precisió en aquells treballs que ho requereixin, serà una altra de les premisses fonamentals dins del nostre flux de treball. Treballarem algunes de les especialitats més importants com el retrat, la moda, el bodegó, el fotoperiodisme o el paisatge. En definitiva l'objectiu és aconseguir que l'alumne adquireixi una base sòlida que li permeti afrontar el següent curs amb totes les garanties. Els nostres alumnes aprenen en un ambient petit, íntim i especialitzat oferint una molt bona proporció d'estudiants per professor. Permetent així tenir un contacte molt directe entre professor-alumne i viceversa. Durant el curs els estudiants seran ajudats i motivats pel professorat, a emprendre de forma creativa la recerca del seu propi estil. Temari TEMA 0 – Presentació
Presentació professors i temari del curs. Normes i funcionament de l'escola. La fotografia com a professió. L'especialització. Història i inicis de la fotografia. Primers fotògrafs i tècniques. TEMA 1 – Tecnologia i funcionament de la càmera
Projecte a escollir per l'alumne. Tecnologia i funcionament de la càmera. La formació de la imatge. Tipus de càmeres i objectius, les seves parts i funcionament. TEMA 2 – La exposició (I)
Mesurament de la llum. El fotòmetre. Diafragma, obturador i ISO. Maneres de càmera. Funcionament de càmera. TEMA 3 – Composición y lenguaje fotográfico (I)
Què és la composició? Aspectes de valoració en una imatge. TEMA 4 – La exposició (II)
Profunditat de camp, cercles de confusió. Difracció. Distància hiperfocal. Mesurament de la llum incident o reflectida. Maneres de mesurament de l'exposició. El Gris mitjà. Compensar i bloquejar l'exposició. TEMA 5 – Sortida pràctica
La fotografia s'aprèn practicant, així que toca sortir i practicar sobre tot l'après. TEMA 6 – Composició i llenguatge fotogràfic (II)
La sintaxi de la imatge. Punt de vista, enquadrament i perspectiva. Anàlisi dels elements visuals. TEMA 7 – La exposició (III) Punts d'enfoc. Mètodes d'enfoc. Bloqueig punts d'enfocament. L'equilibri de blancs. La carta de grisos. L'histograma. TEMA 8 – Composició i llenguatge fotogràfic (III)
La sintaxi de la imatge (II). TEMA 9 – La exposició (IV) La configuració de càmera. Formació imatge digital. El Sensor digital. El convertidor A/D. Profunditat de color. Rang dinàmic. El format RAW TEMA 10 – La exposició (V) Com afecta el balanç de blancs a l'exposició. L'histograma. Com exposar en Raw. TEMA 11 – Composició i llenguatge fotogràfic (IV)
La sintaxi de la imatge (III). TEMA 12 – Sortida pràctica
Sortida fotogràfica per posar en pràctica tot l'après. TEMA 13 – Camera Raw (I)
L'àrea de treball. L'histograma. El procés de revelat. TEMA 14 – Composició i llenguatge fotogràfic (V)
La sintaxi de la imatge (IV). TEMA 15 – Flash integrat
Característiques, funcions i usos del flaix integrat de càmera. TEMA 16 – Camera Raw (II)
Revelat en lot. Màscares d'enfocament, Instantànies, etc…Revelat imatges realitzades durant la pràctica. TEMA 17 – Composició i llenguatge fotogràfic (V)
Forces d’expressió. TEMA 18 – Fotografia de llarga exposició (I)
Fotografia de llarga exposició nocturna. TEMA 19 – Fotografia de llarga exposició (II)
Sortida fotogràfica. TEMA 20 – Camera Raw (III)
Revelat imatges realitzades durant la pràctica. TEMA 21 – Composició i llenguatge fotogràfic (VII)
Com llegim les imatges (I) TEMA 22 – Historia de fotografia (II)
Projecció de imatges de la mitat del segle XIX fins el segle XX. TEMA 23 – Composició i llenguatge fotogràfic (VIII)
Com llegim les imatges (II). TEMA 24 – La imatge digital Què és un píxel? Tipus de resolució. Mètodes d'interpolació. El concepte qualitat d'imatge. Tipus d'arxius (*jpg, *tiff, etc…) TEMA 25 – Bridge
Organització i gestió de l'arxiu digital. L'àrea de treball. Classificació. Metadades TEMA 26 – Composició i llenguatge fotogràfic (IX)
Recursos visuals TEMA 27 – Panoràmiques
Crear imatges en format panoràmic. Equips, tècniques i programari a utilitzar. Pràctica. TEMA 28 – Composició i llenguatge fotogràfic (X)
La edició fotogràfica. TEMA 29 – Photoshop (I)
La tableta gràfica. Interface. Les capes. Transformar. Pràctica sobre el tractat a classe. TEMA 30 – High Dinamic Range
Creació d'imatges amb un rang dinàmic molt alt. Equip i tècniques a utilitzar. Pràctica. TEMA 31 – Presentació projecte
Presentació treballs realitzats per els alumnes. TEMA 32 – Photoshop (II)
Tipus de seleccions i com millorar-les. Capes de text, disseny en Ps. Ajudes gràfiques. Exercicis sobre lo comentat a classe. TEMA 33 – Il·luminació en estudi (I)
Encàrrec projecte nº2. La llum, brillo, color, contrast (llum dura, suau), subjecte, transmissió, absorció, reflexe (difús i directe). La família d’angles. Polarització. Profunditat i perspectiva. El to. Direcció de la llum. TEMA 34 – Il·luminació en estudi (II)
Com il·luminar en funció de la superfície a fotografiar (vidre, metall, etc…). Pràctica en el estudi. TEMA 35 – Photoshop (III)
Les eines de retoc. Ajustos tonals localitzats segons contrast d’escena (I). TEMA 36 – Il·luminació en estudi (III)
Unitats i magnituds. El material d’estudi. Parts i funcionament d’un flash. Us del fotòmetre de mà. Concepte de suma de llums. TEMA 37 – Il·luminació en estudio (IV)
Pràctica en estudi sobre el tractat en la classe anterior. TEMA 38 – Photoshop (IV)
Ajustos tonals localitzats segons contrast d’escena (II). TEMA 39 – Il·luminació en estudi (V)
Esquemes d’il·luminació (I). Llum principal, relleno, contra i fons. El treball en equip. TEMA 40 – Il·luminació en estudi (VI)
Pràctica en estudi sobre el tractat en la classe anterior. TEMA 41 – Photoshop (V)
Ajustos tonals localitats segons contrast d’escena (III). TEMA 42 – Il·luminació en estudi (VII)
Esquemes d’il·luminació (II). TEMA 43 – Il·luminació en estudi (VIII)
Pràctica en estudi sobre el tractat en la classe anterior. TEMA 44 – Photoshop (VI)
Metodologia de treball en Ps. Efectes de ajustos tonals i seleccions. Virats, vintage, b&n, etc... TEMA 45 – Il·luminació en estudi (IX)
Pràctica en estudi amb model i maquilladora. TEMA 46 – Il·luminació en estudio (X)
Revisió imatges pràctica anterior i presentació treballs projectes. TEMA 47 – Photoshop (VII)
Ajustos tonals localitzats. TEMA 48 – Il·luminació amb flash de reportatge (I)
Parts i funcionament del flash de reportatge. Tipus de flash (Integrat, cobra, antorxa i anular). TEMA 49 – Il·luminació amb flash de reportatge (II)
Velocitat, Diafragma. Ratios nº guia, velocitat de sincronització. Pràctica sobre el tractat durant la classe. TEMA 50 – Photoshop (VIII)
Ajustos tonals localitats segons contrast d’escena TEMA 51 – Il·luminació amb flash de reportatge (III)
Modes TTL / A / M. Il·luminació (Interior i exterior, directa i rebotada). Pràctica sobre lo après a classe. TEMA 52 – Il·luminació amb flash de reportatge (IV)
Situacions complexes. Contrallum. Sala de conferències amb projecció. Subjectes o objectes voluminosos. TEMA 53 – Photoshop (IX)
Traçats. TEMA 54 – Il·luminació amb flash de reportatge (V)
Modes de sincronització. Amb una o varies unitats de flash, a través de la càmera amb radiofreqüència TTL. TEMA 55 – Il·luminació con flash de reportaje (VI)
Pràctica sobre lo explicat a la classe anterior. TEMA 56 – Photoshop (X)
Traçats. TEMA 57 – Il·luminació amb flash de reportatge (VII)
Pràctica amb model a exteriors. TEMA 58 – Il·luminació amb flash de reportatge (VIII)
Revisió imatges realitzades durant la pràctica anterior. TEMA 59 – Elaboració d’un portfolio (I)
Elaboració de un portfolio. TEMA 60 – Elaboració d’un portfolio (II)
Elaboració d’un portfolio. TEMA 61 – Història de la fotografia (III).
Autors i projecció de imatges de meitat del segle XX fins l’actualitat. TEMA 62, 63, 64, 65 – Gestió de color Què és exactament el color? Una mica de colorimetria. Mapes, espais i perfils de color. Instal·lar perfils.
El calibratge del monitor. Calibrar i perfilar. Punt blanc, negre i gamma. Calibrar amb un calibrador.
Operacions amb perfils. Assignar un perfil. Convertir a un perfil. Propòsits de conversió. Perfils ICC.
La gestió de color en Lightroom. Perfilar la càmera des del Raw Cartes de color IT8 i colochecker.
Gestió de color en la impressió. Perfils genèrics i personalitzats. Com calibrar una impressora. TEMA 66 – Lightroom (I)
La biblioteca. Organització del arxiu fotogràfic a Lightroom. Importar i exportar. TEMA 67 – Lightroom (II)
El mòdul de revelat. Còpies virtuals vs. Instantànies. Altres sortides d’ Impressió, web, projecció. TEMA 68, 69, 70, 71 – Fotografia creativa i d’autor Encàrrec als alumnes d'un projecte fotogràfic. Què és la creativitat?. Autors més rellevants.
Pràctica de com desenvolupar i preparar un projecte creatiu.
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges funció al mitjà al que va destinat.
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats pels alumnes. TEMA 72, 73, 74, 75 – El reportatge gràfic (I).
Encàrrec als alumnes d'un treball de reportatge. Breu introducció històrica sobre el reportatge gràfic i els seus autors més rellevants. Anàlisi i preparació d'un reportatge gràfic.
Pràctica d'un reportatge en exteriors.
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges funció al mitjà al que va destinat.
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats pels alumnes. TEMA 76, 77, 78, 79 – Fotografia de Moda (I).
Encàrrec als alumnes d'una sessió de moda. Breu introducció històrica sobre la moda i els seus autors més rellevants. Anàlisi i preparació d'un reportatge gràfic.
Pràctica d'una sessió de moda en exteriors.
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges funció al mitjà al que va destinat. TEMA 80, 81, 82, 83 – Fotografia de retrat
Encàrrec fotogràfic. Equips i tècniques empleades. Relació fotògraf / retratat.
Pràctica de retrat en estudi.
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges funció al mitjà al que va destinat.
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats pels alumnes. TEMA 84, 84, 86, 87 – Fotografia de bodegó Encàrrec fotogràfic. Equips, preparació i tècniques empleades. Pràctica en estudi.
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges funció al mitjà al que va destinat.
Pràctica de bodegó en estudi.
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats pels alumnes. TEMA 88, 89, 90, 91 – Fotografia d’arquitectura i interiorisme Encàrrec fotogràfic. Equips i tècniques empleades. Pràctica en exteriors.
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges funció al mitjà al que va destinat.
Pràctica a exteriors.
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats pels alumnes. TEMA 92, 93, 94, 95 – Fotografia de macro i paisatge Encàrrec fotogràfic. Equips i tècniques empleades. Pràctica en exteriors.
Post-producció, edició i selecció de les millors imatges funció al mitjà al que va destinat.
Pràctica a exteriors.
Visualització i comentaris sobre els treballs realitzats pels alumnes. TEMA 96 – Legislació i difusió.
Legislació fotogràfica, difusió i professionalització. Drets d’imatge i d’autor. TEMA 97 – Final de curs.
Presentació treballs i examen final. Característiques Duració : Requisits : Assistència : Horaris : Ocupació : Preu curs : Material : Prácticas : Titulació : Observacions: Professorat
Miquel González (Il-luminació amb flash de reportatge)
Fomat en el CEV (Centre d'Estudis del Video i la imatge). Especialitzant-se en tècnica fotogràfica, gestió de color i manipulació de la imatge digital. Actualment comparteix el seu treball com a docent amb el de fotògraf professional en www.yourphotographer.pro.
Hugo Rodríguez (Gestió de color i Capture One)
Va estudiar Enginyeria Tècnica Industrial a la Universitat de León i fotografia en el IEFC. Treballa principalment com a professor de tècnica fotogràfica, gestió del color, captura digital i format Raw havent impartit multitud de classes, cursos, seminaris i conferències des de 1999 per diferents escoles i universitats. També treballa com a tècnic del color i assessor en imatge digital per al laboratori fotogràfic professional EGM. Ha desenvolupat i s'encarrega personalment de la fabricació en EGM de la carta de color IT8. És col·laborador de diverses firmes com a Tova, Phase One, Xrite, Nec, Eizo. Va ser el primer espanyol a unir-se al grup internacional de "gurús" del color Coloratti. Per a més informació www.hugorodriguez.com.
Albert Masó (Legislació i difusió, fotografia de Macro i Paisatge)
Llicenciat en Biologia i acabant el doctorat. Professor de Fotografia en la Unesco, IEFC, Centre de Tecnologies Avançades a Saragossa i diversos museus i universitats. Professor presencial i on-line de Fotografia Tècnic-Científica del CITM. Fundador de l'As. Esp. tècnics Especialistes Fot. científica, Vision Agency, Societat Cat. de Fotografos de Naturalesa i de la International Wildlife Photography Society. Ha participat en nomborosos congressos de 10 paises i en 8 exposicions. Arxiu amb més de 60.000 imatges de natura, macro, paisatge i caça fotogràfica, aconseguint 15 premis. Autor de 12 llibres, 200 articles i diversos capítols d'enciclopèdies. Més informació a www.albertmaso.com
Isidre García (Fotografia de Reportatge)
Fotògraf professional des de 2005. Actualment col·labora amb la revista Erlik Oslo, El País Catalunya i l'agència Corbis com Fotoperiodista, amb l'agència Gettyimages per a esdeveniments i amb Descobrir Catalunya i Rutes del Món realitzant reportatge de viatges.
En l'àmbit de la docència ha realitzat cursos per a diferents escoles, empreses i centres culturals.
Marcelo Isarrualde (Retrat, Bodegó, Arquitectura i Interiorisme)
Neix a Montevideo en 1961. Després de graduar-se com a Arquitecte, es trasllada a Nova York per completar la seva formació acadèmica en Columbia University, avalat per la prestigiosa beca de recerca “Fulbright Advanced Research Award”. La seva trajectòria professional com a fotògraf s'inicia en el reportatge. En aquest període és triat per representar al seu país en el “Taller de Fotografia Periodística de la Plata” (Argentina), impartit per Sebastiao Salgado i Susan Meiselas, entre d'altres. Des de 1991 viu i treballa a Barcelona, dedicat a la fotografia editorial i publicitària en l'àmbit del retrat. Alhora ha participat a les aules digitals de les fires Sonimag-Foto a Barcelona i Foto-Vendes a Madrid. La seva obra ha estat donada a conèixer en nombrosos esdeveniments internacionals, destacant la seva presència en les Trobades de Fotografia Llatinoamericans o en el FotoFest d'Houston, en el Foto Setembre Festival de Sant Antonio, Texas (2008) i en diverses edicions de la Fira Arquejo, a Madrid. El conjunt del seu treball ha estat exposat a Montevideo, Buenos Aires, Sant Pablo, Medellín, Caracas, l'Havana, Pamplona, Nova York i Barcelona.
Solicitud Texte Legal: De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante, LOPD), Escola de Fotografia Mira, SPC le informa que los datos recogidos en este sitio Web serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a Escola de Fotografia Mira, SPC teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud del artículo 5 de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione. Información: Alta de Datos
Los datos facilitados por Usted en los documentos del sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Escola de Fotografia Mira, SPC inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se mantiene una relación comercial. Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias. El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a: Atención LOPD, Escola de Fotografia Mira, SPC. Ronda de Ponent, 13 Local 2 (08206) Sabadell, Cataluña (España), o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico info@escolamira.com, cumpliéndose así la notificación prevista en el artículo 5.4 de la misma.
330 hores d'Octubre a Juny Disposar de càmera que permeti disparar en mode manual i Raw. No són necessàris coneixements previs. 3 Classes setmanals Dimarts, Dimecres i Dijous de 9h a 12h/13h (Inici 08/10/19)
Dimarts, Dimecres i Dijous de 15h/16h a 19h (Inici 08/10/19) Grups de 12 alumnes Únic pagament al contat 2.990 € Si vols fraccionar el pagament, consulta les condicions de finançament exclusives per a els nostres alumnes. Es farà entrega de documentació en paper a mode d'apunts Les diferents pràctiques planificades al llarg del curs poden ser realitzades entre setmana, Dissabte o Diumenge i la seva durada pot excedir de les 4 hores Diploma acreditatiu de Escola Mira Els alumnes tindran a la seva disposició els ordinadors i l'estudi de l'escola per a poder realiztar els exercicis proposats, segons els horaris establerts

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

Borja Alegría (Conceptes bàsics, exposició i ús de càmera)
Llicenciat en Geografia i titulat en fotografia professional en l'especialitat de reportatge en (Grisart). Ha treballat com a fotògraf de reportatge de caràcter humanitari amb ONG's com a Metges del Món, Creu Vermella i agències de l'ONU, UNESCO i PNUD. Ha estat diverses vegades finalista del Premi Internacional de Fotografia Humanitària Luis Valtueña, exposant el seu treball a Barcelona, Roma, Madrid, Edinburgo, Tòquio i el Salvador. Com a docent imparteix classes de fotografia per als cicles formatius de grau superior de gràfica publicitària, gràfica interactiva i el cicle de grau mitjà en Assistència al producte gràfic interactiu. També imparteix un seminari de "Lectura de la Imatge Fotogràfica" per als alumnes d'història de l'art en la UAB.
Kati Riquelme (Història)
Santiago de Xile, 1978. Fotògrafa freelance, combina la seva obra d'autor amb la docència, impartint classes de retrat, narrativa visual i tècniques antigues, a més d'habilitar exposicions per a persones amb discapacitat visual. Col·labora amb la fundació Invest for children i la fundació Theodora. Formada com a fotògrafa en el Institut d' Estudis Fotográfics. És membre del col·lectiu Dinoudinou que té per objectiu divulgar, a partir de l'estudi, la recerca i la pràctica, els procediments fotogràfics del segle XIX. Més informació en https://vimeo.com/user15733780.
Eus González (La imatge digital, Photoshop, Camera Raw i Lightroom)
Format en disseny gràfic i multimèdia. Especialitzat com a 3D Technical Artist, porta més de 17 anys dedicats a la creació d'entorns virtuals 3D, a la simulació i a la visualització interactiva treballant diàriament amb Photoshop, VRT i 3DSMax i més de 9 anys treballant en la creació de jocs per a diverses plataformes mòbils. Ha treballat desenvolupant i coordinant el projecte Ars Virtual per a la fundació Telefònica. Sent aquest tot un referent en la reproducció d'espai virtuals. Actualment comparteix el treball de retocador professional en www.yourphotographer.pro i desenvolupant entorns interactius 3D multiplataforma utilitzant tecnologies de videojocs amb la de professor de retoc fotogràfic i 3D. Laura de Benito (Iluminación en estudio y moda)
Es defineix com una fotògrafa purament digital. Va realitzar els seus estudis de fotografia en el CITM, Centre de la Imatje i Tecnologia i es va graduar en Fotografia per la UPC. Va començar treballant com a fotògrafa de producte, encara que ràpidament es va decantar per el món de la moda i el retrat. Ha realitzat treballs per marques com Etiem, Mayoral, Burrberry, Punto Blanco, Escorpión... Fa 14 anys que em dedico a la fotografia i 10 d'aquests a la fotografia de moda. M'encanta la meva feina, cada encàrrec és un nou projecte i dedico tota la meva energia, sigui com sigui. El món de la moda es complexe pero enganxa, em permet desenvolupar la meva creativitat i m'ha fet canviar la forma de mirar i pensar. Més que fotògrafa em considero una creadora d'imatges.

hola@escolamira.com  ·  T. 937253739

 

Escola Mira 2011-2014 - All rights reserved