Descripció Curs pensat per a tu que estimes la fotografia, i busques un temari complet que pugui unificar, començant des de zero, els conceptes més bàsics i importants, explicats de forma fàcil, amena i també divertida. Aquests conceptes van des de com aconseguir la millor exposició que el teu equip és capaç d’oferir, a com controlar i modificar la llum que t’envolta per crear aquesta imatge tal com la tens pensada, per finalment processar les teves fotografies mitjançant programes d’edició com Camera Raw i Photoshop. ¿ A qui va dirigit ?
A tu, si sí, a tu, que gaudeixes fent fotos i estàs cansat de treballar en manera automàtica i vols provar que és això de treballar en manera Manual. També per a tu, si el de la dreta que busques aconseguir la millor exposició que el teu equip és capaç d’oferir però no ho aconsegueixes, també per tu, el de l’esquerra que necessites entendre com aconseguir controlar la llum que t’envolta, per poder crear tal com a tu t’agrada i també pel del fons que necessites aprendre a revelar i retocar per poder donar aquest toc final a les teves imatges. Per tots vosaltres, per fi, a Sabadell, un curs complet pensat i creat per a amants de la fotografia. Temari TEMA 0 – Presentació
Presentació i anàlisis del temari del curs. Professorat. Preguntes. TEMA 1 – Història de la fotografia
Breu repàs des dels orígens fins a l’actualitat, passant per la cambra fosca, la invenció de la fotografia, les primeres imatges i primeres càmeres... TEMA 2 – ¡ I es va fer la llum !
Què és la llum?, Com funciona? Quins són les seves propietats i característiques? El color i les seves propietats. TEMA 3 – Tipus de càmeres
Diferents formats de càmeres des de les compactes més senzilles fins a les de gran format. TEMA 4 – Què s’amaga dins de la nostra càmera?
Funcionament i parts que componen una càmera réflex. TEMA 5 – Els tres paràmetres per aconseguir una correcta exposició
Diafragma, obturador i ISO. TEMA 6 – Desenfoca tot allò que no t’interessa
La profunditat de camp i la distància hiperfocal. TEMA 7 – Tècniques de medició
Sistemes de medició i compensació de l’exposició. TEMA 8 – Pràctica fotogràfica (I)
Sortida per posar en pràctica els conceptes apresos fins a aquest moment. TEMA 9 – L’enfoc de la nostra càmera
Selecció usos i bloqueig dels punts d’enfoc. Mètodes d’enfoc. TEMA 10 – L’histograma
Uso i interpretació de l’Histograma. TEMA 11 – Posa una mica de màgia jugant amb el balanç de blancs
Balanç de blancs i sistemes d’enfoc. TEMA 12 – Avui configurarem la nostra càmera perquè rendeixi al màxim
Configurar el menú de la nostra càmera. TEMA 13 – L’exposició en format Raw
Com exposar en Raw aprofitant al màxim les capacitats que ens ofereix la nostra càmera. TEMA 14 – Software de revelat (Adobe Camera Raw)
Flux de treball i com revelar les nostres imatges de la forma més eficaç, utilitzant ACR. TEMA 15 – Pràctica fotogràfica (II)
Sortida per posar en pràctica tots els conceptes apresos fins a aquest moment. TEMA 16 – Programari de revelat (Adobe Camera Raw)
Revelat amb les imatges realitzades durant la sortida. TEMA 17 – Aquest amic impertinent que salta de la càmera sense avisar
Com utilitzar i configurar correctament el flaix que incorpora la nostra càmera. TEMA 18 – I se’ns va fer de nit. Fotografia de llarga exposició
Materials i tècnica per aconseguir una correcta exposició. TEMA 19 – Pràctica fotogràfica (III).
Sortida per posar en pràctica els conceptes apresos a la classe anterior. TEMA 20 – Realitzar una panoràmica
Diferents tipus de panoràmiques, materials i tècniques a utilitzar. TEMA 21 – Pràctica fotogràfica (IV)
Sortida per posar en pràctica els conceptes apresos fins a aquest moment. TEMA 22 – Imatges amb un alt rang dinàmic (HDR)
Com generar imatges amb un alt rang dinàmic i un aspecte natural. TEMA 23 – Pràctica fotogràfica (V)
Sortida pràctica per generar una imatge amb un alt rang dinàmic. TEMA 24 – Estàs perdut enmig de la jungla de bits, píxels i resolucions?
Què és un píxel? i la resolució d’una imatge? Aclarim els diferents tipus de resolució, de càmera, d’entrada, de sortida, d’impressió . . . TEMA 25 – Gestió d’un banc d’imatges amb metadades.
Organització i gestió del nostre arxiu fotogràfic (Paraules claus, col·leccions, etc..). TEMA 26 – Revisió projecto fotogràfic
Cada alumne exposa i presenta el seu projecte. TEMA 27 – Photoshop (I)
La tableta gràfica (I). Interface. Les capes. Transformar. TEMA 28 – Photoshop (II)
La tableta gràfica (II). Tipus de seleccions i com millorar-les. Capes de text, disseny en Ps. TEMA 29 – Photoshop (III)
La màscara de capa. Ajustos tonals localitzats. Exercici sobre el comentat en classe. TEMA 30 – Photoshop (IV)
Ajustos tonals localitzats segons contrast d’escena (I). TEMA 31 – Photoshop (V)
Ajustos tonals localitzats segons contrast d’escena (II). TEMA 32 – Photoshop (VI)
Ajustos tonals localitzats segons contrast d’escena (III). TEMA 33 – Photoshop (VII)
Metodologia de treball en Pg. Efectes d’ajustos tonals i seleccions. Virats, vintage, b&n, etc... TEMA 34 – Repassem els conceptes més importants de la llum (I)
Com descriure la llum. Transmissió, Absorció, reflex, adreça i polarització. Profunditat i perspectiva. TEMA 35 – Repassem els conceptes més importants de la llum (II)
Pràctica en l’estudi sobre el tractat a la classe anterior. TEMA 36 – Presentació i ús dels elements existents en un estudi
Descripció i ús del material d’estudi (càmeres, objectius, flaix, accessoris llum suau i dura, reflectors). Ús del fotòmetre. Concepte de suma de llums. Practiquem en l’estudi sobre l’après en classe. TEMA 37 – Esquemes d’il·luminació (I)
Llum principal, de relleno, de contra i de fons. Visualitzem i analitzem diferents esquemes d’il·luminació. Pràctica en estudi sobre el tractat en classe. TEMA 38 – Esquemes d’il·luminació (II)
Pràctica en l’estudi sobre el tractat a la classe anterior. TEMA 39 – Pràctica amb model i maquilladora
Pràctica en estudi amb model i maquilladora. TEMA 40 – Revisió d’imatges realitzades durant la sessió fotogràfica
Revisió imatges presentades pels alumnes i lliurament de diplomes. Característiques Duració : Requisits : Assistència : Horaris : Ocupació : Preu curs : Material : Prácticas : Titulació : Observacions: Professorat Solicita informació
Texte Legal: Con fecha 27 de abril del 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (en adelante, RGPD), Escola de Fotografia Mira, SPC le informa que los datos recogidos en este sitio Web serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a Escola de Fotografia Mira, SPC teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione. Información: Alta de Datos
Los datos facilitados por Usted en los documentos del sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Escola de Fotografia Mira, SPC inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se mantiene una relación comercial. Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias. El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra. De conformidad a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a: Atención RGPD, Escola de Fotografia Mira, SPC. Ronda de Ponent, 13 Local 2 (08206) Sabadell, Cataluña (España), o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico info@escolamira.com, cumpliéndose así la notificación prevista la ley.
104 hores Disposar de càmera que permeti disparar en mode manual. No són necessaris coneixements previs 1 Classe setmanal Dijous i Divendres de19h a 21:30h (*) - Inici 18/01/19 fins al 14/06/19
(*) L’horari de les classes de Photoshop serà de 19h a 22h. Grups de 9 alumnes Únic pagament al contat 990 € - 10% (Reserva 100€) Pagament fraccionat Pagament 1º dia 390 € (Reserva 100€) 1a. mensualitat 150 € 2a. mensualitat 150 € 3a. mensualitat 150 € 4a. mensualitat 150 € Es farà entrega de documentació en paper a mode d’apunts Les diferents pràctiques planificades al llarg del curs poden ser realitzades entre setmana, Dissabte o Diumenge i la seva duració pot excedir de las 3 hores Diploma acreditatiu de l’Escola Mira Els alumnes tindran a la seva disposició els ordinadors i l’estudi de l’escola per poder realitzar els exercicis proposats, segons els horaris establerts

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

 

Curs de Fotografia General_1 (5 mesos)
Descripció Característiques PDF Solicita Informació
Temari
Professorat

hola@escolamira.com  ·  T. 937253739

 

Escola Mira 2011-2014 - All rights reserved