Curs de Fotografia Tècnica (8 mesos)
Descripció Característiques PDF Solicita Informació
Temari
Professorat
Descripció En aquest curs de FOTOGRAFIA TECNICA donem per superada la fase de control de l'exposició en RAW i ens endinsem de ple al món de la composició i el llenguatge visual, tema imprescindible per a aquells fotògrafs que no es conformen solament amb una foto bonica, sinó que també tenen la necessitat de transmetre. Un altre dels temes que treballarem és la il·luminació amb flaix de reportatge (Strobist) el que ens permetrà controlar la llum i realitzar sessions en exteriors amb un equip reduït. També aprendrem a treballar la producció i el tractament digital d'imatges amb Photoshop, combinant tècnica i estil. I finalment abordarem una de les especialitats més importants i rellevants que gaudeix d'un major prestigi i respecte dins de la fotografia: El Retrat, sense oblidar l'aspecte estètic buscarem com realitzar fotografies amb personalitat. ¿ A qui va dirigit ?
Per tots els que ja teniu una base i domineu la manera “Manual”, buscant completar la vostra formació a les àrees de la composició, llenguatge visual, Il·luminació amb flaix de reportatge (Strobist), Photoshop i Retrat. Temari TEMA 1 – Creació d’un projecte fotogràfic
El projecte personal, és l'única forma que tenim els fotògrafs d'explicar al món aquelles coses, que ens agraden, ens preocupen, ens indignen o simplement ens fan felices. Així que en aquesta classe abordarem les guies per ajudar en el desenvolupament i creació d'un projecte personal. TEMA 2 – Llenguatge visual (I)
Abans de poder escriure una frase necessitem conèixer el significat de les paraules. Per poder expressar-te mitjançant el llenguatge visual necessitem establir el significat dels elements visuals que podem utilitzar a manera de paraules. TEMA 3 – Llenguatge visual (II)
Seguim avançant amb la sintaxis visual. TEMA 4 – Llenguatge visual (III)
Seguim avançant amb la sintaxis visual. TEMA 5 – Sortida pràctica (I)
Practiquem sobre tots els conceptes explicats. TEMA 6 – Forces d’expressió (I)
Les forces d'expressió determinen l'impacte final d'una imatge. Aprendre a utilitzar-les ens permetrà transmetre els valors compositius desitjats. TEMA 7 – Passos per crear una imatge
Revisió de les imatges realitzades en la sortida anterior. Proposem un ordre que ens serveixi de guia per poder començar a crear les nostres imatges. TEMA 8 – Sortida pràctica (II)
Practiquem sobre tots els conceptes explicats. TEMA 9 – Recursos visuals i la edició fotogràfica
Com utilitzar aquestes eines per aconseguir connectar els diferents components existents en una fotografia. Per completar el nostre projecte, necessitem fer una selecció de les imatges que van a formar part d'ell. Analitzarem i proposarem les pautes necessàries per aconseguir una selecció que ens mostri el missatge que volem transmetre. TEMA 10 – Presentació projecte fotogràfic
Els alumnes presenten i exposen els seus projectes fotogràfics. TEMA 11 – El flash de reportatge
Parts i funcionament del flash de reportatge. Tipus de flash. TEMA 12 – Aspectes tècnics
Ratios nº guia, velocitat de sincronització. TEMA 13 – Modes de programa
Modes TTL / A / M. TEMA 14 – Tipus d’ il·luminació
Interior i exterior. Directa i rebotada. TEMA 15 – Situacions de llum complexes
Contrallum, subjectes o objectes voluminosos. TEMA 16 – Modes de sincronització
Amb una o diverses unitats de flaix, a través de la càmera (Nikon i últims models de Cànon), amb radiofreqüència TTL, radiofreqüència bàsica i cable TTL Off-camera. TEMA 17 – Pràctica en exteriors
Pràctica en exteriors amb model i maquilladora. TEMA 18 – Revisió de imatges realitzades durant la sessió fotogràfica
Revisió imatges presentades per els alumnes. TEMA 19 – Photoshop (I)
Repasso conceptes bàsics (Capes, ajustos tonals, màscares de capa, seleccions bàsiques i eines de retoc. TEMA 20 – Photoshop (II)
Seleccions avançades (I) : Perfeccionament de vores, avantatges i inconvenients. Perfeccionar vores localitzades. TEMA 21 – Photoshop (III)
Seleccions avançades (II) : Traçats i màscares. TEMA 22 – Photoshop (IV)
Creació i millora de reflexos, brillos i ombres. TEMA 23 – Photoshop (V)
Maquillatge digital bàsic. TEMA 24 – Photoshop (VI)
Reserves i cremats o com millorar el volum d’una imatge treballant la llum. TEMA 25 – Photoshop (VII)
Integració d'imatges, objectes intel·ligents, perspectiva, contaminació i ombres. TEMA 26 – Teoria i història del retrat
Retrats amb una sola font de llum. TEMA 27 – Tipus de fisonomies i eines de modelatge
Avantguardes i tendències en el retrat i autoretrat. Reflexionar sobre el llenguatge corporal. Projecció de fotografies d'autors destacats. TEMA 28 – Set d’il·luminació bàsic
Exercici pràctic en estudi. Punts de vista aplicats al retrat. TEMA 29 – Set d’il·luminació bàsic L'adreça de la mirada. Diverses formes de retratar. Fotografia de clau alta i fotografia de clau baixa. TEMA 30 – Set d’il·luminació complex
Sortida per posar en pràctica tots els conceptes apresos fins a aquest moment. TEMA 31 – Pràctica fotogràfica
Sortida per posar en pràctica tots els conceptes apresos fins a aquest moment. TEMA 32 – Revisió d’imatges realitzades durant la sessió fotogràfica
Revisió imatges presentades pels alumnes. Característiques Duració : Requisits : Assistència : Horaris : Ocupació : Preu curs : Material : Prácticas : Titulació : Observacions: Professorat Solicita informació
102 hores de Novembre a Juny Disposar de càmera que permeti disparar en mode manual. Son necessaris coneixements previs de control de la càmera en mode manual, Raw i il·luminació. 1 Classe setmanal Divendres de19h a 22h (Inici 03/11/17 al 22/06/18) Grups de 9 alumnes Únic pagament al contat 1.090 € - 10% Pago fraccionat Reserva 390€
1ra. mensualitat 140 €
2da. mensualitat 140 €
3ra. mensualitat 140 €
4ta. mensualitat 140 €
5ta. mensualitat 140 € Es farà entrega de documentació en paper a mode d’apunts Les diferents pràctiques planificades al llarg del curs poden ser realitzades entre setmana, Dissabte o Diumenge i la seva duració pot excedir de las 3 hores Diploma acreditatiu de l’Escola Mira Els alumnes tindran a la seva disposició els ordinadors i l’estudi de l’escola per poder realitzar els exercicis proposats, segons els horaris establerts
Texte Legal: De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante, LOPD), Escola de Fotografia Mira, SPC le informa que los datos recogidos en este sitio Web serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a Escola de Fotografia Mira, SPC teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud del artículo 5 de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione. Información: Alta de Datos
Los datos facilitados por Usted en los documentos del sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Escola de Fotografia Mira, SPC inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se mantiene una relación comercial. Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias. El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a: Atención LOPD, Escola de Fotografia Mira, SPC. Ronda de Ponent, 13 Local 2 (08206) Sabadell, Cataluña (España), o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico info@escolamira.com, cumpliéndose así la notificación prevista en el artículo 5.4 de la misma.

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

hola@escolamira.com  ·  T. 937253739

 

Escola Mira 2011-2014 - All rights reserved