Curs de Gestió de Color
Descripció Característiques PDF Solicita Informació
Temari
Professorat
Descripció La gestió de color s’està convertint en una peça essencial en la captura, edició i impressió de les imatges digitals, doncs permet no només entendre, sinó controlar els colors de la imatge i els seus canvis tant al veure-la en el monitor com a l’ imprimir-la. Si t’has trobat “sorpreses” a l’imprimir una fotografia, al veure-la en un altre monitor, al penjar-la a Internet o tractant de reproduir el color d’una escena, aquest taller t’ aportarà solucions concretes per a tots aquests casos. ¿ A qui va dirigit ?
Amb aquest taller aprendràs el més important: saber perquè canvien els colors, cóm es descriu un color realment (en termes absoluts) i cóm controlar-lo amb l’ ajuda dels perfils de color. També aprendràs, per suposat, a calibrar bé el monitor per a veure els colors de les fotografies perfectament, a configurar el color amb Photoshop adequadament, a utilitzar correctament els perfils de color, a crear perfils d’ entrada (de càmera per RAW) i a utilitzar el perfil d’ una impressora Inkjet de qualitat fotogràfica o de laboratori. Temari TEMA 0 – Presentació
Presentació i anàlisis del temari del curs. Professorat. Preguntes. TEMA 1 – Introducció
La necessitat de controlar el color. La colorimetria. TEMA 2 – Una mica de colorimetria
Mapes, espais i perfils de color. Instal·lar perfils. Gestió de color en Photoshop i Lightroom TEMA 3 – La calibració del monitor
Calibrar i perfilar. Punt blanc, negre i gamma. Calibrar amb un calibrador.
(EyeOne Display) TEMA 4 – Operacions amb perfils
Convertir a un perfil. Propòsits de conversió. TEMA 5 – Perfilar la càmera digital
Procediment per a calibrar amb Adobe Camera RAW. Exercici: Perfilar la teva càmera digital TEMA 6 – Perfilar la impressió.
Comprovacions prèvies. Cartes de color. Perfils genèrics i personalitzats. Previsualització de la impressió (Softproof). Conversió final. Perfilar una impressora Inkjet. Ajustos de driver Epson y Canon. Impressió final. Proves certificades CMYK. TEMA 7 – Utilitzar el perfil del laboratori
Perfils genèrics i personalitzats. Previsualització de la impressió (Softproof). Ajust final. Característiques Duració : Requisits : Assistència : Data : Horaris : Ocupació : Preu curs : Material : Pràctiques : Titulació : Professorat Hugo Rodríguez Solicita informació
Texte Legal: Con fecha 27 de abril del 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (en adelante, RGPD), Escola de Fotografia Mira, SPC le informa que los datos recogidos en este sitio Web serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a Escola de Fotografia Mira, SPC teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione. Información: Alta de Datos
Los datos facilitados por Usted en los documentos del sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Escola de Fotografia Mira, SPC inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se mantiene una relación comercial. Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias. El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra. De conformidad a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a: Atención RGPD, Escola de Fotografia Mira, SPC. Ronda de Ponent, 13 Local 2 (08206) Sabadell, Cataluña (España), o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico info@escolamira.com, cumpliéndose así la notificación prevista la ley.
16 hores No són necessaris coneixements previs sobre gestió de color. Necessaris conceptes de fotografia en mode Manual. Disposar de càmera amb òptica zoom estàndard 1 Cap de setmana 15/09/18 i 16/09/18 Dissabte i Diumenge de 10h a 14h i de 16 a 20h Grups de 9 alumnes 250 € (Únic pagament al contat) Es farà entrega de documentació en paper a mode d’apunts Cada alumne perfilarà la seva pròpia càmera Diploma acreditatiu de l’Escola Mira

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

hola@escolamira.com  ·  T. 937253739

 

Escola Mira 2011-2014 - All rights reserved