Curs de Iniciació a la Fotografia 18H (1er. cicle)
Descripció Característiques PDF Solicita Informació
Temari
Descripció Curs pràctic, amè i divertit que busca establir una base fotogràfica sòlida, explicant i aclarint els conceptes més bàsics i importants de la fotografia digital, amb la finalitat de que l’alumne estigui còmode utilitzant la seva càmera en mode manual. ¿ A qui va dirigit ?
Doncs a tu, que estàs cansat de que la teva càmera decideixi per tu el tipus de foto que vols fer, o a tu que no entens perquè de vegades si, i de vegades no, aconsegueixes desenfocar el fons d’una imatge quan fas un retrat. Per a tots vosaltres cansats d’intentar disparar en mode manual i no aconseguir els resultats esperats. En definitiva un curs pensat per a qui vulgui deixar de utilitzar el mode automàtic i passar-se a la “M” de manual. Temari TEMA 0 – Presentació
Presentació i anàlisis del temari del curs. Professorat. Preguntes. TEMA 1 – Història de la fotografia
Breu repàs des dels orígens fins la actualitat, passant per la càmera fosca, la invenció de la fotografia, les primeres càmeres... TEMA 2 – I es va fer la llum !
Entendre la llum, propietats, direcció i profunditat. El color i les seves propietats. TEMA 3 – Tipus de càmeres
Diferents formats de càmeres des de les compactes més senzilles fins a les de gran format. TEMA 4 – ¿Què s’amaga dins de la nostra càmera?
Funcionament i parts que composen una càmera reflex. TEMA 5 – Objectius. ¿Què és un ull de peix? Característiques i propietats. Des dels gran angulars “ull de peix” fins els teleobjectius. TEMA 6 – Agafa fort la teva càmera i aconseguiràs fotos més nítides
Com agafar-la, consells per salvaguardar la integritat de nostra càmera, coses a tenir en compte a l’hora de sortir a fer fotos. TEMA 7 – Els tres paràmetres bàsics per a aconseguir una correcta exposició
Diafragma, obturador i ISO. TEMA 8 – La lletra “P” no correspon al mode “professional”, cada lletra té el seu significat, passa’t al mode “M” de “manual”
Diferències i característiques dels modes de càmera semiautomàtics vs. manual. TEMA 9 – Desenfoca tot el que no t’interessa
La profunditat de camp i la distància hiperfocal. TEMA 10 – Pràctica fotogràfica (I)
Sortida per posar en pràctica tots els conceptes apresos fins aquest moment. TEMA 11 – Tècniques de medició Sistemes de medició i com compensar l’exposició. TEMA 12 – Aprèn a utilitzar aquesra gràfica que sembla un valor bursàtil
Ús i interpretació de l’ histograma. TEMA 13 – Posa una mica de màgia jugant amb el balanç de blancs
Balanç de blancs i sistemes d’enfoc. TEMA 14 – Introducció a la composició i el llenguatge visual.
Què és la composició, com funciona, perquè serveix, que ens permet, com hem d’utilitzar-la… seran algunes de les preguntes que analitzarem. TEMA 15 – I va arribar Photoshop, però compte, utilitza’l de forma coherent
Primers passos amb Photoshop (enquadrar, corbes, nivells, tampó de clonar). Característiques Duració : Requisits : Assistència : Horaris : Ocupació : Preu curs : Material : Prácticas : Titulació : Solicita informació Texte Legal: Con fecha 27 de abril del 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (en adelante, RGPD), Escola de Fotografia Mira, SPC le informa que los datos recogidos en este sitio Web serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a Escola de Fotografia Mira, SPC teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione. Información: Alta de Datos
Los datos facilitados por Usted en los documentos del sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Escola de Fotografia Mira, SPC inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se mantiene una relación comercial. Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias. El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra. De conformidad a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a: Atención RGPD, Escola de Fotografia Mira, SPC. Ronda de Ponent, 13 Local 2 (08206) Sabadell, Cataluña (España), o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico info@escolamira.com, cumpliéndose así la notificación prevista la ley.
18 hores Disposar de càmera que permeti disparar en mode manual No són necessaris coneixements previs 1 Classe setmanal Dijous de 19h a 21,30h. - Inici el 24/01/19 fins el 28/01/19
Dissabte de 9h a 11,30h. - Inici el 26/01/19 fins el 02/03/19 Grups de 9 alumnes 179 € (Únic pagament al contat) Es farà entrega de documentació en paper a mode d’apunts La pràctica I es realitzarà en Dissabte o Diumenge Diploma acreditatiu de l’Escola Mira

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

 

hola@escolamira.com  ·  T. 937253739

 

Escola Mira 2011-2014 - All rights reserved