Màster de fotografia de Retrat (5 mesos)
Descripció Característiques PDF Solicita Informació
Temari
Professorat
Descripció El retrat és l'especialitat que ens permet mostrar tant l'aspecte exterior com l'interior d'una persona. En aquest curs teòric/pràctic comencem parlant de la llum, del material necessari, del retrat en estudi o exteriors, dels diferents tipus (retrat psicològic, social, corporatiu, publicitari, d'autor i de premsa) així com de l'edició i post-producció aplicades al retrat, amb la finalitat d'obtenir uns resultats que aconsegueixin una qualitat de nivell professional. Aquest és un dels cursos sobre retrat més complets existents en l'actualitat. ¿ A qui va dirigit ?
Aquest curs està pensat per tots (amateurs i professionals) que voleu completar la vostra formació amb una de les especialitats més apassionants que existeixen. Temari TEMA 0 – Presentació
Presentació i anàlisis del temari del curs. Professorat. Preguntes. TEMA 1 – Teoria i història del retrat
Teoria i història del retrat i visionat d’imatges. TEMA 2 – L’estudi i la llum. Fotometria i equip
La llum com a eina creativa. Característiques de la llum. El flaix d'estudi i el seu funcionament TEMA 3 – Introducció al retrat
Tipus fisonòmics. Eines de modelatge. TEMA 4 – Llum, contrast i ubicació de la font de llum
El contrast i la ubicació de la font de llum. Pràctica amb els alumnes. TEMA 5 – El modelatge de la llum amb llum difusa
Característiques de la llum difusa. Orientació i qualitat de la llum. Pràctica dels alumnes. TEMA 6 – El retrat d’estudi. La problemàtica figura-fons
Llums perpendiculars i obliqües. Els esquemes clàsics. Concepte de llums secundàries i llums de fons.
Pràctica demostrativa. TEMA 7 – La il·luminació com a generadora del caràcter en el retrat
La clau baixa i clau alta. Qualitat de la llum (dura o suau). Les postures. Els plànols d'enquadrament. TEMA 8 – El retrat a l’estudi
Pràctica demostrativa de diversos tipus d'il·luminació en funció de la persona a retratar, el seu aspecte i concepte a transmetre. TEMA 9 – El caràcter a través de la il·luminació
Pràctica operativa i demostrativa. TEMA 10 – El retrat psicològic
Anàlisi de diferents autors en el camp de la fotografia des del punt de vista psicològic, tant sigui en mitjans de premsa, corporatiu, institucional, familiar, etc. TEMA 11 – Pràctica operativa d’un retrat psicològic
Pràctica dels alumnes. TEMA 12 – El retrat editorial en localització
Pràctica operativa i demostrativa d’una persona en el seu àmbit professional. TEMA 13 – El retrat social
Anàlisi de diferents autors en el camp de la fotografia social des del punt de vista psicològic, de l'estil., la producció, el temps disponible, les despeses, etc. TEMA 14 – Pràctica de Retrat Social
Pràctica operativa de retrat social. TEMA 15 – El retrat corporatiu
El retrat comercial. Característiques tècniques i de llenguatge d'un retrat per a empresa. TEMA 16 – El retrat publicitari
Anàlisi de diferents autors en el camp de la fotografia publicitària des del punt de vista psicològic, de l'estil, la producció, el temps disponible, les despeses, etc. TEMA 17 – Sessió en estudi
Sessió amb model, plànol mitjà, que emuli una publicitat concreta. TEMA 18 – Avaluació del realitzat en la classe anterior
Anàlisi del gènere del retrat en l'Art Contemporani. Preparació del treball final. TEMA 19 – Retrat d’autor
Anàlisi de diferents autors en el camp de la fotografia d'autor. TEMA 20 – El retrat en la fotografia de premsa
Codis narratius. El retrat en el context del reportatge. La tècnica de la llum en el reportatge de premsa.
Pràctica demostrativa. TEMA 21 – La edició i la post producció aplicades al retrat
Flux de treball amb Capture One. Retoc de pell en Photoshop TEMA 22 – Avaluació propostes Treball Final TEMA 23 – Avaluació final Característiques Duració : Requisits : Assistència : Horaris : Ocupació : Preu curs : Material : Pràctiques : Titulació : Professorat ﷯﷯ Solicita informació
Texte Legal: Con fecha 27 de abril del 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (en adelante, RGPD), Escola de Fotografia Mira, SPC le informa que los datos recogidos en este sitio Web serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a Escola de Fotografia Mira, SPC teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione. Información: Alta de Datos
Los datos facilitados por Usted en los documentos del sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Escola de Fotografia Mira, SPC inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se mantiene una relación comercial. Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias. El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra. De conformidad a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a: Atención RGPD, Escola de Fotografia Mira, SPC. Ronda de Ponent, 13 Local 2 (08206) Sabadell, Cataluña (España), o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico info@escolamira.com, cumpliéndose así la notificación prevista la ley.
69 hores Disposar de càmera que permeti disparar en mode manual. Són necessaris coneixements previs d’exposició en mode Manual i Raw 1 Classe setmanal Divendres de 18:45h a 21:45h – Inici 04/10/19 Grups de 9 alumnes Únic pagament al contat 890 € (*)
(*) 10% de descompte per a els alumnes que hagin realitzat un altre curs anterior a Escola Mira Es farà entrega de documentació en paper a mode d’apunts Les pràctiques es realitzaran en Dissabte o Diumenge. Durant alguna de les pràctiques els alumnes podran treballar amb material de Profoto. Diploma acreditatiu de l’Escola Mira

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

hola@escolamira.com  ·  T. 937253739

 

Escola Mira 2011-2014 - All rights reserved